• Harmonogram wydawania obiadów

     • Harmonogram wydawania obiadów:

      11.30 – 11.45             klasy IV

      12.30 – 12.45             klasy V oraz VI

      13.30 – 13.45             klasy VII oraz VIII

      Uczniowie, którzy kończą lekcje wcześniej niż ustalone godziny harmonogramu wydawania obiadów, jedzą obiad po ostatniej swojej godzinie lekcyjnej po zakończonej przerwie.

       

      UWAGA !!!! Osoby, które opłaciły obiady mogą odbierać karnety u pani intendent od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.30 (pokój 43, parter przy stołówce).

      W przypadku, gdy uczeń lub rodzic nie odbierze karnetu do 5 dnia miesiąca, w którym obowiązuje karnet, zostanie on przekazany wychowawcy klasy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

       

       

     • Stypendium szkolne

     • Zmiana wysokości kryterium dochodowego

      uprawniającego do otrzymania stypendium szkolnego

      W związku ze zmianą wysokości świadczeń rodzinnych (specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, zasiłku pielęgnacyjnego) od 1 października 2018r. ulega zmianie wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego (Dz. U. z 2018r. poz. 1358).   Kryterium to wynosi 528 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie. W związku z powyższym jeśli obecnie dochód nie przekracza 528 zł na osobę w rodzinie, to z początkiem listopada 2018r. rodzice/opiekunowie prawni uczniów mogą składać wnioski o stypendium szkolne.

     • Lekki plecak

     • 1 października podczas długich przerw odbyło się w naszej szkole ważenie plecaków uczniów klas 4-8. Zainteresowanie było bardzo duże.

      Uczniowie ważyli swoje plecaki i sprawdzali, czy mieszczą się one w dopuszczalnej normie. A warto wiedzieć, że ciężar plecaka  nie powinien przekraczać 10% wagi ciała dziecka.

      Dopiero uczeń  od 13 roku życia jest w stanie dźwigać ciężar stanowiący do 15% wagi jego ciała. Znaczna większość plecaków naszych uczniów mieściła się tych przedziałach. Niestety byli też tacy, którzy mieli obciążenie nawet dwukrotnie przekraczający normy. Dlatego przypominamy kilka najważniejszych zasad dotyczących prawidłowego dopasowania plecaka i jego wagi.

       

       

     • KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH

     • Drodzy uczniowie KLAS 0-III

      Ogłaszamy VII SZKOLNY KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH,

      który odbędzie się  31 października 2018 r.

      Celem konkursu jest zachęcenie uzdolnionych uczniów klas 0-III do czynnego uczestnictwa w amatorskim ruchu muzycznym oraz dalszego doskonalenia swoich umiejętności; promocja utalentowanych uczniów, umożliwienie im publicznej prezentacji umiejętności wokalnych i muzycznych oraz wyróżnienie najciekawszych występów.

      Zgłoszenia przyjmują wychowawcy klas 0-III do 26 października 2018 r.

      (Szczegółowy regulamin konkursu u wychowawców klas)

                                                          Organizatorzy:  J. Karolak, S. Sobolewska, E. Bałdyga


     • Badanie wad postawy

     • 27 września w klasach 4 zostanie przeprowadzone badanie wad podstawy. 

     • Zebrania

     • W dniu 17.09.2018 r. w naszej szkole odbędą się zebrania w następującym porządku:

      godz. 17.00 - klasy: 0a, II, III, V, VII   i kl. Ib, IVg

      godz. 18.30 - klasy: I, IV, VI, VIII   i kl.IIa

     • DOT DAY

     • 15 września  obchodzimy

      Międzynarodowy Dzień Kropki – święto kreatywności, pomysłowości, dzień, gdy możemy pochwalić się swoimi talentami i umiejętnościami.

       Ponieważ w tym roku Dzień Kropki wypada w sobotę,

      w naszej szkole będziemy świętować go trochę wcześniej –

       14 września 2018r./piątek/

       Pod hasłem :

      ZAKROPKOWANI-

      ŚWIĘTO KREATYWNOŚCI, TALENTU I ODWAGI

      W POKONYWANIU TRUDNOŚCI.

                        Zachęcamy wszystkich uczniów i nauczycieli   do założenia ubrań w kropki oraz stworzenia

      "wielkiej kropki klasowych talentów".

       

     • Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019

     • Stypendia szkolne

      W roku szkolnym 2018/2019 z pomocy w formie stypendium szkolnego mogą skorzystać uczniowie, w rodzinach których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) tj. 514 zł.

      Wnioski oraz szczegółowe informacje są dostępne u pedagogów szkolnych (s. 69).

      Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 należy złożyć w szkole w terminie do 17 września 2018 r.

       

      Zasiłki szkolne

      Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

      O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

      Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.), tj. nie może być wyższa niż 620 zł.

       

      Wnioski oraz szczegółowe informacje są dostępne u pedagogów szkolnych (s. 69).

       

      Do pobrania:

      - wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wraz z instrukcją wypełniania

      wniosek-o-stypendium-szkolne-nowy-od-10918-rodo2

      - wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z instrukcją wypełniania

      wniosek-o-zasilek-szkolny-nowy-od-1092018-rodo2

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

     •  

      Rozpoczęcie roku szkolnego w naszej szkole odbędzie się

      3 września 2018r. wg następującego harmonogramu:

      godz. 9.00 - klasy 6-8

      godz. 10.00 - klasy 4-5

      godz. 11.00 - klasy 2-3

      godz. 12.00 - klasy 1 i oddział przedszkolny

       

     • Stypendia szkolne

     • Informujemy, że do odbioru są stypendia szkolne za wyniki w nauce. Stypendium może odebrać rodzic (posiadając dowód osobisty) lub uczeń z upoważnieniem od rodziców.

     • Sekretariat szkolny w czasie wakacji

     • Informujemy, że sekretariat szkolny w czasie wakacji, czyli od 02.07.2018 r. do 31.08.2018 r., będzie otwarty w godzinach 9.00 - 14.00

    • Zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018
     • Zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018

     • Zakończenie roku szkolnego odbędzie się 22.06.2018 r. według harmonogramu:

      klasy VI-VII godz.9.00

      klasy IV-V   godz. 9.45

      klasy III a,c,d,e,g oraz klasy II a,b,c godz. 10.30

      klasy I a,b,c,d,e oraz klasy III b,f godz.11.30.

      Zakończenie grup przedszkolnych odbędzie się w czwartek 21.06.2018r. o godz. 10.30.

     • Opłaty za wyżywienie na dyżurze wakacyjnym i lecie w mieście

     • Opłaty za żywienie za dyżur wakacyjny proszę wnosić na konto :

      Szkoła Podstawowa nr 217 - 48 1030 1508 0000 0005 5078 0046 z adnotacją dyżur wakacyjny turnus I imię i nazwisko dziecka

       

      Opłaty za żywienie za Lato w mieście 2018 proszę wnosić na konto:

      Szkoła Podstawowa nr 217 - 48 1030 1508 0000 0005 5078 0046

      Przedszkole nr 160 - 68 1030 1508 0000 0005 5055 8041

      Szkoła Podstawowa nr 189 - 04 1030 1508 0000 0005 5093 9045

      Szkoła Podstawowa nr 376 - 87 1030 1508 0000 0005 5038 2032

       

      z adnotacją Lato w mieści, numer turnusu, imię i nazwisko dziecka

       

      Kwota za wyżywienie dziecka w obu przypadkach to 7 zł za każdy dzień pobytu.

       

       

       

       

     • Sukces naszej uczennicy !!!

     • Amelia Gronowska uczennica klasy 6 w duecie z koleżanką Klarą Twardowską na Mistrzostwach Europy WADF w Szczecinie zajęła I miejsce.

      Dziewczyny są Mistrzyniami Europy 2018 r.w kategorii European Championship Artistic Dance Show.zdobyła tytuł Mistrza Europy.

      GRATULUJEMY sukcesu :)

     • U BURMISTRZA

     • PARTYJKA SZACHOWA W URZĘDZIE DZIELNICY REMBERTÓW W dniu 15.06.2018r Pan Burmistrz Dzielnicy Rembertów Mieczysław Golónka rozgrał symultanę- z klasą IIc z SP217. Partia szachowa była pełna emocji, strategii i dobrej zabawy. Były wygrane i przegrane jak przystało na prawdziwych zawodników. Wszyscy się dobrze bawiliśmy. Bardzo dziękujemy za zaproszenie.;-)))) Sami zobaczcie….gabinet był nasz😉 (Symultana – mecz szachowy, w którym jeden szachista gra jednocześnie z wieloma przeciwnikami, z których każdy rozgrywa partię na swojej szachownicy.)

     • Rządowy program "Dobry Start"

     • 1 czerwca 2018 r. weszło rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu Dobry Start.  Dzięki programowi rodzice i opiekunowie - bez względu na dochody - otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia.W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia.

     • Zaproszenie :)

     • Serdecznie zapraszamy na spotkanie z młodymi autorami naszej szkoły, które odbędzie się 13.06.2018 r. o godz. 18.00 w Bibliotece Publicznej (ul. Gawędziarzy). Na spotkaniu będzie można nabyć książkę z pracami literackimi i plastycznymi uczniów.

       

      Ps. Autorzy już ćwiczą jak ładnie podpisać książkę :)

     • OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZACHOWY

     •  

      Dnia 8 czerwca 2018r. nasi najmłodsi uczniowie reprezentowali szkołę podczas V Turnieju Finałowego Ogólnopolskiego Projektu Polskiego Związku Szachowego ”Edukacja przez Szachy w Szkole”

      W klasyfikacji drużynowej zdobyliśmy 7 miejsce w Warszawie, a 12 miejsce w Polsce.

      Brawo mali SZACHIŚCI😉