•  

      Harmonogram zajęć w Lecie w mieście w SP 217

       

      lato_w_miescie_2018_III_turnus.pdf

      lato_w_miescie_2018_II_turnus.pdf

      lato_w_miescie_2018_I_turnus.pdf

       

      Zapisy do programu Lato w Mieście 2018
      Informacje dla kandydatów

      Z opieki i zajęć edukacyjno – wychowawczych organizowanych w ramach Programu „Lato w Mieście” 2018 mogą korzystać uczniowie warszawskich szkół oraz dzieci i młodzież zamieszkała w Warszawie.

      Nazwy i adresy szkół, w których prowadzony jest Program „Lato w Mieście” 2018 znajdują się w zakładce po prawej stronie „wakacyjne punkty edukacyjne” i/lub „szkoły specjalne”.

      Zapisy do „Lata w Mieście” 2018 prowadzone będą przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń, który od 17 maja 2018 r. od godziny 12.00 dostępny będzie pod adresem: www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

      Rodzice dzieci zainteresowanych programem logują się w systemie. Loginem jest pesel dziecka, hasło należy utworzyć samodzielnie.

      Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów wakacyjnych należy wskazać szkoły i ułożyć je od najbardziej preferowanej do najmniej. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy z 10 jednotygodniowych turnusów. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych kończy pierwszy etap zapisów.

      Podanie adresu mailowego umożliwi przesłanie informacji o wyniku zapisów w terminie:
      7 czerwca 2018 r.

      Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie, w wysokości 7 zł za każdy dzień pobytu w szkole. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły są zwolnieni z opłat za posiłki w wakacyjnych placówkach edukacyjnych na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły. Zajęcia artystyczne, sportowe, edukacyjne, rekreacyjne zorganizowane w ramach oferty przedsięwzięć miejskich i dzielnicowych są bezpłatne.

      Złożenie, do 18 czerwca br. do godziny 15.00, w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane, potwierdzenia dokonania opłaty lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej (do pobrania z systemu) jest warunkiem przyjęcia do Programu „Lato w Mieście” 2018.

      Dodatkowe informacje można uzyskać w szkołach, które prowadzą program podczas najbliższych wakacji.

      Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej prosimy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów.

      Czekamy na Ciebie!

       

      harmonogram_dla_kandydatow_lato_2018

      zasady_rekrutacji_lato w miescie 2018

       

      Harmonogram_WPS_Lato_2018_Rembertow

       

      Harmonogram_dzialania_Wakacyjnych_Punktow_Edukacyjnych_i_placowek_kultury