• Obiady w SP 217

    • WAŻNE!!!!

     HARMONOGRAM WYDAWANIA OBIADÓW:

     11.30 – 11.45             klasy IV

     12.30 – 12.45             klasy V oraz VI

     13.30 – 13.45             klasy VII oraz VIII

     Uczniowie, którzy kończą lekcje wcześniej niż ustalone godziny harmonogramu wydawania obiadów, jedzą obiad po ostatniej swojej godzinie lekcyjnej po zakończonej przerwie.

      

     UWAGA !!!! Osoby, które opłaciły obiady mogą odbierać karnety u pani intendent od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.30 (pokój 43, parter przy stołówce).

     W przypadku, gdy uczeń lub rodzic nie odbierze karnetu do 5 dnia miesiąca, w którym obowiązuje karnet, zostanie on przekazany wychowawcy klasy.

      

     UWAGA !!!!!
     Opłaty za obiady wnosimy jedynie przelewem. Nie ma możliwości wnoszenia u Pani intendent

     Opłaty za obiady w roku szkolnym 2018/2019 będą przyjmowane w dniach:

     za październik – od 17 do 21 września 2018 r. – kwota 80,50 zł bez odliczeń

     za listopad – od 15 do 19 października 2018 r. – kwota 70,00 zł bez odliczeń

     za grudzień – od 15 do 21 listopada 2018 r. – kwota 52,50 zł bez odliczeń

     za styczeń i luty – od 02 do 10 stycznia 2019 r. – kwota 112,00 zł bez odliczeń

     za marzec od 14 do 20 lutego 2019 r. – kwota 73,50 zł bez odliczeń

     za kwiecień od 14 do 20 marca 2019 r. – kwota 52,50 zł bez odliczeń

     za maj od 08  do 12 kwietnia 2019 r. – kwota 70,00 zł bez odliczeń

     za czerwiec od 15 do 21 maja 2019 r. – kwota 45,50 zł bez odliczeń

     za wrzesień od 17 czerwca do 20  sierpnia- kwota będzie podana w  czerwcu


     WAŻNE !!!

     Aby można było odliczyć opłaty za niewykorzystanie obiady dziecka, należy najpóźniej do godz. 9.00 w dniu nieobecności dziecka zgłosić ten fakt do pani intendent:

     - na adres mailowy ktopa.sp217@poczta.onet.pl lub

     - telefonicznie nr - 22 611 94 33 wew. 31 lub 21

      

     !!!! PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY !!!! Wpłat przelewem prosimy nie dokonywać po wskazanych terminach.

      

     Od dnia 04.05.2016r. opłaty za obiady można dokonywać przelewem na konto bankowe oraz gotówką u Pani Intendent.

     Dane do przelewu:

     Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi

     ul. I. Paderewskiego 45, 04-450 Warszawa

     nr rachunku: 48 1030 1508 0000 0005 5078 0046

     w tytule przelewu prosimy koniecznie wpisać: obiady za m-c ..., imię i nazwisko dziecka, klasa...

     W przypadku, gdy dziecko je obiady w określone dni, prosimy w tytule przelewu wymienić te dni.

     Odliczenia prosimy ustalać telefonicznie (22 611 94 33 wew. 31) z Panią Intendent.