• Boisko szkolne

    • Z boiska można korzystać od poniedziałku do piątku od 17.00 do 22.00 oraz w soboty i niedziele od 10.00 do 22.00.

     Szczegółowy harmonogram korzystania z boiska poniżej:

     wynajem_boiska_od_IX_2018_r.pdf