• "Moja mała Ojczyzna" - jesienny spacer.

     •     W ramach realizacji tematyki „Moja mała Ojczyzna” w sobotę 13.10.2018 koło historyczne pod kierunkiem p. Mirosławy Szpakowskiej Płusa oraz chętni uczniowie z klasy III c z wychowawcą wraz z rodzicami wybrali się na wspólny spacer poświęcony poznawaniu ważnych historycznie miejsc w naszej dzielnicy.Razem ze starszymi kolegami odnaleźliśmy ślady po największej bitwie Powstania Listopadowego która rozegrała się na terenie Olszynki Grochowskiej. (dzisiaj jest to część Rembertowa) Nie zabrakło konkursów i czasu na zabawę. Cudowna aura umiliła nam ten niezwykły historyczny spacer. Bardzo dziękujemy Rodzicom za udział w naszej małej wyprawie.

     • Harmonogram wydawania obiadów

     • Harmonogram wydawania obiadów:

      11.30 – 11.45             klasy IV

      12.30 – 12.45             klasy V oraz VI

      13.30 – 13.45             klasy VII oraz VIII

      Uczniowie, którzy kończą lekcje wcześniej niż ustalone godziny harmonogramu wydawania obiadów, jedzą obiad po ostatniej swojej godzinie lekcyjnej po zakończonej przerwie.

       

      UWAGA !!!! Osoby, które opłaciły obiady mogą odbierać karnety u pani intendent od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.30 (pokój 43, parter przy stołówce).

      W przypadku, gdy uczeń lub rodzic nie odbierze karnetu do 5 dnia miesiąca, w którym obowiązuje karnet, zostanie on przekazany wychowawcy klasy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

       

       

     • Stypendium szkolne

     • Zmiana wysokości kryterium dochodowego

      uprawniającego do otrzymania stypendium szkolnego

      W związku ze zmianą wysokości świadczeń rodzinnych (specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, zasiłku pielęgnacyjnego) od 1 października 2018r. ulega zmianie wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego (Dz. U. z 2018r. poz. 1358).   Kryterium to wynosi 528 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie. W związku z powyższym jeśli obecnie dochód nie przekracza 528 zł na osobę w rodzinie, to z początkiem listopada 2018r. rodzice/opiekunowie prawni uczniów mogą składać wnioski o stypendium szkolne.

     • Lekki plecak

     • 1 października podczas długich przerw odbyło się w naszej szkole ważenie plecaków uczniów klas 4-8. Zainteresowanie było bardzo duże.

      Uczniowie ważyli swoje plecaki i sprawdzali, czy mieszczą się one w dopuszczalnej normie. A warto wiedzieć, że ciężar plecaka  nie powinien przekraczać 10% wagi ciała dziecka.

      Dopiero uczeń  od 13 roku życia jest w stanie dźwigać ciężar stanowiący do 15% wagi jego ciała. Znaczna większość plecaków naszych uczniów mieściła się tych przedziałach. Niestety byli też tacy, którzy mieli obciążenie nawet dwukrotnie przekraczający normy. Dlatego przypominamy kilka najważniejszych zasad dotyczących prawidłowego dopasowania plecaka i jego wagi.

       

       

     • KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH

     • Drodzy uczniowie KLAS 0-III

      Ogłaszamy VII SZKOLNY KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH,

      który odbędzie się  31 października 2018 r.

      Celem konkursu jest zachęcenie uzdolnionych uczniów klas 0-III do czynnego uczestnictwa w amatorskim ruchu muzycznym oraz dalszego doskonalenia swoich umiejętności; promocja utalentowanych uczniów, umożliwienie im publicznej prezentacji umiejętności wokalnych i muzycznych oraz wyróżnienie najciekawszych występów.

      Zgłoszenia przyjmują wychowawcy klas 0-III do 26 października 2018 r.

      (Szczegółowy regulamin konkursu u wychowawców klas)

                                                          Organizatorzy:  J. Karolak, S. Sobolewska, E. Bałdyga