• Badanie wad postawy

     • 27 września w klasach 4 zostanie przeprowadzone badanie wad podstawy. 

     • Zebrania

     • W dniu 17.09.2018 r. w naszej szkole odbędą się zebrania w następującym porządku:

      godz. 17.00 - klasy: 0a, II, III, V, VII   i kl. Ib, IVg

      godz. 18.30 - klasy: I, IV, VI, VIII   i kl.IIa

     • DOT DAY

     • 15 września  obchodzimy

      Międzynarodowy Dzień Kropki – święto kreatywności, pomysłowości, dzień, gdy możemy pochwalić się swoimi talentami i umiejętnościami.

       Ponieważ w tym roku Dzień Kropki wypada w sobotę,

      w naszej szkole będziemy świętować go trochę wcześniej –

       14 września 2018r./piątek/

       Pod hasłem :

      ZAKROPKOWANI-

      ŚWIĘTO KREATYWNOŚCI, TALENTU I ODWAGI

      W POKONYWANIU TRUDNOŚCI.

                        Zachęcamy wszystkich uczniów i nauczycieli   do założenia ubrań w kropki oraz stworzenia

      "wielkiej kropki klasowych talentów".

       

     • Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019

     • Stypendia szkolne

      W roku szkolnym 2018/2019 z pomocy w formie stypendium szkolnego mogą skorzystać uczniowie, w rodzinach których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) tj. 514 zł.

      Wnioski oraz szczegółowe informacje są dostępne u pedagogów szkolnych (s. 69).

      Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 należy złożyć w szkole w terminie do 17 września 2018 r.

       

      Zasiłki szkolne

      Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

      O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

      Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.), tj. nie może być wyższa niż 620 zł.

       

      Wnioski oraz szczegółowe informacje są dostępne u pedagogów szkolnych (s. 69).

       

      Do pobrania:

      - wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wraz z instrukcją wypełniania

      wniosek-o-stypendium-szkolne-nowy-od-10918-rodo2

      - wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z instrukcją wypełniania

      wniosek-o-zasilek-szkolny-nowy-od-1092018-rodo2