• Stypendia szkolne

          • Informujemy, że do odbioru są stypendia szkolne za wyniki w nauce. Stypendium może odebrać rodzic (posiadając dowód osobisty) lub uczeń z upoważnieniem od rodziców.