Joanna Pluta - terapeuta korek.-kompens.

O mnie

Chcesz ułatwić dziecku naukę czytania?


1\ Podziel tekst na kilka mniejszych części.

2\ Zadbaj, aby czytając miało w ręku wskaźnik, którym będzie wodziło po tekście od lewej do prawej.
 Wskaźnikiem może być także paluszek wskazujący dziecka.

Wodzenie wskaźnikiem wspomaga koordynację wzrokowo-ruchową, która wpływa na sprawność procesu czytania.

3\ Zastąp tradycyjne, kilkukrotne odczytywanie tego samego fragmentu, zabawami, wspomagającymi pamięć obrazu i czytanie globalne.
 
Propozycje zabaw:

Znajdź, wskaż i odczytaj wyrazy zaczynające się od litery:............ (wybierz literę, od której zaczyna się najwięcej wyrazów w danym fragmencie).
albo:
Znajdź, wskaż i odczytaj wyrazy kończące się literą:...................
(postępuj, jak wyżej albo wybieraj litery, które kończą pojedyncze wyrazy w analizowanym fragmencie).
albo:
Znajdź, wskaż i odczytaj wyrazy, które w środku mają:
 dwuznaki (sz, cz, dz, ch, dż, dź)
jedną, dwie, trzy samogłoski (a, ą, e, ę, i, o, ó, u, y).
albo:
Znajdź, wskaż i odczytaj wyrazy, które składają się z jednej, dwóch, trzech sylab itp.

albo:
Znajdź, wskaż i odczytaj wyrazy, które
zaczynają się wielką literą.
albo:

Znajdź, wskaż i odczytaj wyrazy, które
są imionami\ nazwami miast\ nazwami rzek itp.
albo:

Znajdź, wskaż i odczytaj wszystkie wyrazy identyczne.

4\ Ilość zabaw zależy od ilości czasu, którym dysponujesz.
Pamiętaj!
Zabawa musi przynosić dziecku przyjemność i satysfakcję.
Tylko wtedy wpłynie na poprawę motywacji, czyli chęci  Twojego dziecka do dalszego wysiłku.
Twoje zniecierpliwienie, niezadowolenie z postępów dziecka i pośpiech są wrogiem sukcesu.
Zadbaj o wskaźnik w każdej zabawie.


5\ Pytaj dziecko o treść przeczytanego fragmentu a jeśli to konieczne zdania, dwóch zdań, trzech zdań itd.
Zadawaj pytania, które pomogą dziecku powiązać ze sobą fakty.
Pytaj o przyczynę i skutek zdarzeń w czytanym tekście.

6\ Proś, aby wyszukiwało i wskazywało w tekście zdanie\ zdania będące odpowiedzią na Twoje pytanie.

7\ Wykonujcie zabawy systematycznie.
Takie postępowanie gwarantuje poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, poprawia spostrzeganie, pamięć obrazów poszczególnych wyrazów oraz wspomaga tempo czytania.

                                Powodzenia!
Dla ucznia w każdym wieku polecam piramidy wyrazowe.
Piramidy mogą zawierać słowa z myloną, trudną dla dziecka literą:

                                                                                                           cebula
cebula, cytryna
cebula, cytryna, cynamon
cebula, cytryna, cynamon, cukier
cebula, cytryna, cynamon, cukier, cukierki
cebula, cytryna, cynamon, cukier, cukierki, całusy
cebula, cytryna, cynamon, cukier, cukierki, całusy, Cyganie
cebula, cytryna, cynamon, cukier, cukierki, całusy, Cyganie, cudownie


Zabawne zwroty lub zdania:


kucyk
Kucyk ciągnie.
Kucyk ciągnie ciotkę.
Kucyk ciągnie ciotkę Cygankę.
Kucyk ciągnie ciotkę Cygankę ciemną nocą.


Zasady ortograficzne: w tym przypadku wyrazy rodzaju męskiego zakończone na –aż, -eż:


garaż
garaż, masaż
 garaż, masaż, jeż
garaż, masaż, jeż, bandaż
garaż, masaż, jeż, bandaż, łupież
 garaż, masaż, jeż, bandaż, łupież, staż, papież
  garaż, masaż, jeż, bandaż, łupież, staż, papież, pejzaż


Piramidy pozwalają wzmacniać ślady pamięciowe. Dziecko utrwala obrazy trudnych liter albo wyrazów.
Układając proste zdania uczy się prawidłowo formułować i zapisywać myśli.

Czy ortografia przyprawia Cię o zawrót głowy a trudne wyrazy śnią się po nocach? Niestety, nie ma cudownej tabletki. Ale jest kilka sprawdzonych metod, które pomogą w zapamiętaniu skomplikowanej pisowni.
Pierwsza to systematyczność. Codzienne, krótkie ćwiczenia poprawią pamięć. Powtórz trudne słówka po godzinie od momentu ich nauczenia. Zrób to samo po dobie, tygodniu i miesiącu.
Zwykłe wkuwanie nigdy nie jest stuprocentowo skuteczne.
Możesz sobie urozmaicać naukę zapisując trudne wyrazy na kartce umieszczonej na .....własnym czole albo pisząc je od tyłu (ostatnia litera staje się wówczas pierwszą), wycinając lub układając z zapałek.
Jeśli nie masz ochoty na te zabawy, podziel wyrazy na kilka grup, na przykład ó, rz, ch, zapisz na kolorowych, samoprzylepnych karteczkach i umieść w takich miejscach  pokoju, do których najczęściej zaglądasz.
Wspomagaj naukę ortografii ruchem. Jeśli starasz się nauczyć wyrazów z ó, odczytuj je i jednocześnie układaj dłonie w kształt przypominający ó.
Gdy nauka ortografii da Ci w kość, rozłóż kartki z trudnymi wyrazami na podłodze, poskacz  po nich, głośno odczytując nazwy.

1\ Naucz się wierszyka na pamięć. Ułóż po dwa zdania z każdym z wyrazów z ó. Każde ze zdań musi się składać z co najmniej czterech wyrazów.

„Znużona podróżą siądź Różo pod różą.”

2\ Podkreśl czerwoną, podwójną linią wyrazy z ó niewymiennym.

ósemka majówka wiewiórka sól kłótnia stołówki próbka góral zeróweczka

3\ Ustaw wyrazy z ó niewymiennym z ćw.2\ w kolejności alfabetycznej.

4\ Ułóż po trzy zdania z każdym z wyrazów z ó niewymiennym z ćw. 2\

5\ Uzupełnij brakujące litery, rozszyfruj wyrazy z ćw. 2\:

6\ Wybierz 3 wyrazy z ó niewymiennym z ćw.2\ i utwórz rodziny wyrazów. Postaraj się aby rodziny były jak największe.
rodzina słowa k r ó l: królowa, królewna, królewicz, królestwo, królik, króliczek, królewski, królewska itd.
7\ Wyjaśnij pisownię wyrazów z ćw. 2\, których nie podkreśliłeś\ łaś czerwoną linią.1\ Ułóż kilka, różnych zdań wykorzystując w każdym z nich następujące cztery wyrazy:

córka, górnik, krótko, próżny (zarozumiały)
Uwaga: możesz zmieniać formę wyrazów oraz dodać inne, konieczne do budowy zdań.

2\ Dopisz do listy wyrazów po dwa wyrazy z ó niewymiennym, rozpoczynające się od tej samej litery:
córka,

górnik,

krótko,

próżny,

Uwaga: Poszukaj wyrazów w słowniku ortograficznym

3\ Rozszyfruj i zapisz wyrazy z rozsypanki obok odpowiednich wyrazów po lewej stronie kartki:

córka                                                       
górnik
krótko
próżny

rozsypanka:

czy-gór-ni    niak-próż    ka-recz-có   ciut-kró-ko    
4\ Co to za wyrazy? Podpowiedzi szukaj w ćw. 1\:

.ó.ni .        . .óż . .         . r . t . .       . . . k .

5\ Zmień wyrazy  dwusylabowe w trzysylabowe:

krót – ko                             kró- ciut - ko
córka
próżny
górnik

6\ Rozwiń zdanie:
                                                           Górnik pracował.


7\ Rozwiń zdanie pojedyncze w możliwie długie i sensowne zdanie złożone:


                                                           Szedł krótko.

prószy           ołówek         kłódka       stróż     oprócz

1\ Uzupełnij zdania wyrazami z ramki

W ogródku nie ma nikogo  . . . . . . starego ogrodnika i łagodnego, letniego wiaterku.
W listopadowe ranki i wieczory  . . . . . . lekki, zimowy śnieżek.
Dwóch, uzbrojonych  . . . . . . pilnuje magazynu budowlanego.
Aby pasieka była bezpieczna, każdy z uli został zamknięty na dużą, metalową . . . . . .    .
Do rozwiązania tego zadania geometrycznego przydałby się zaczarowany . . . . . .        .

2\ Wyjaśnij  w formie krótkiej notatki znaczenie słowa;

tchórz –tchórz –


3\ Rozwiąż rebus.

t + grupa ludzi śpiewających różnymi głosami + z


4\ Wybierz spośród wyrazów te, które według Ciebie tworzą sensowne zbiory. Zapisz wyrazy tworzące zbiór w ramkach poniżej:


królewicz  jaskółka  wróżenie  Józef   rózga wróbel  wróżka   król    gżegżółka   królewna   Józefina  wróżba  różdżka   wróżbita    Józio  królestwo   przepiórka


5\ Wyjaśnij zasady, według których  klasyfikowałaś\ łeś  wyrazy.


6\  Wybierz po jednym wyrazie z każdego okienka i ułóż z nimi po jednym, sensownym zdaniu.

7\  Ułóż wyrazy z ó niewymiennym z ćw. 1 – 6 w kolejności alfabetycznej.

zaprószyć, ołóweczki, kłódki, oprócz, stróżować, tchórzliwe, króliki, wróżby, przepiórcze,  królowa, wróżki;


1\ Zapisz wyrazy z ramki w odpowiednich miejscach:Wyrazy dwusylabowe:Wyrazy trzysylabowe:Wyrazy czterosylabowe:


2\ Podziel i zapisz wyrazy z ramki według kryterium:
rzeczowniki                                           przymiotniki                                       czasowniki

3\ Dokończ  pisanie wyrazów:
p...pi..cze,     za...szyć,   ...dki,   t.....li..


4\ Połącz wyrazy w logiczne pary. Przepisz wszystkie pary w pionie, jedna pod drugą:

zaprószyć                                                               matka

przepiórcze                                                             łapki

stróżować                                                                jaja

królowa                                                                  ogień

królicze                                                                   wiernie

5\ Utwórz i zapisz rodziny wyrazów:

                      wróżka                                                         prószy

6\ Które wyrazy z ramki pasują do tej piramidy? Przy doborze wyrazów kieruj się miejscem litery ó oraz ilością liter w wyrazie.
                                                           . .ó. . y
                            
                                                           . . . ó . . . . .

                                                           . . . . ó . . . . .

                                                           . . . . . . ó . . . .

7\ Ułóż jedno zdanie z wyrazami: kłódka, królowa


1\ Ustaw poniższe wyrazy w kolejności alfabetycznej:

czółno, mózg, różowy, wióry, chór, móżdżek, późno, różny, wójt

2\ Napisz w kilku słowach wyjaśnienie wyrazu:

czółno –

3\ Wpisz w odpowiednie grafy słupkowe wyrazy z ćw. 1\
(narysować grafy słupkowe, wysokość każdego słupka odpowiada wysokości każdej litery}

4\ Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami z cw.1\:

Jest zbyt    . . . . .    na zabawy, na dworze.

W     . . . . .     każdego człowieka jest mały      . . . . . . .      .

Mamy zupełnie       . . . . .       charaktery  pisma.

. . . .                mieszka w domku na końcu tej ulicy.

W stolarni, gdzie obrabia się drewno, jest bardzo dużo wiórków i     . . . . . .           .

5\ Napisz jak największą rodzinę słowa     różowy.

6\ Połącz wyrazy w pasujące do siebie pary. Zapisz pary jedna pod drugą.


mózg                                                                                chórek

czółno                                                                               wiórek

różowy                                                                             móżdżek

chór                                                                                 czółenko (damski but)

wiór                                                                                 różowiutki

7\ Wymyśl i zapisz nazwiska od słów;

wiór –

wójt –

róż –

              

1\ Połącz w rodziny wyrazy podstawowe i  wyrazy z ramki . Wykorzystaj dwa, różne kolory kredek.

Wyrazy podstawowe:
                               
                            różny                                                    późno                                                             podróżny
spóźnialski                różnica                     spóźnienie                 różnić się     

            wyróżnienie                       późniejsze                   różniące się

  rozróżnić                     przeróżne              najpóźniej        różany                         
        

2\ Wybierz po dwa wyrazy z każdej rodziny z ćw. 1\ i ułóż  z nimi zdania.

3\ Zbuduj piramidę zdaniową rozpoczynającą się od czasownika różni się.
Pamiętaj, że na każdym poziomie piramidy możesz dodać tylko jedno słowo. Jeśli to konieczne  spójnik lub przyimek.
 

4\ Zamień  rzeczowniki źródło i żółw w przymiotniki.  Napisz po jednym zdaniu z tymi przymiotnikami.

5\ Napisz liczbę mnogą rzeczowników:
żółw –  

żółwik –

żółwica –

źródło –

źródełko –

6\ Dopisz nazwę innego koloru  z ó w odpowiedniej formie:

różowy -               ż  . . . y

różowiutki -          ż  .  . . . u . . i

różowa -                ż  . . . a

zaróżowić -           z  . . . . . . ć

7\  Jaki rzeczownik można stworzyć od słowa żółty? Uzupełnij zdanie tym właśnie rzeczownikiem:

W surowym jajku znajduje się przeźroczyste białko i okrągłe          . . . . . .             .  
 

1\ Połącz wyrazy w pary. Do każdej pary dopisz po jednym wyrazie pokrewnym.


próba -                                                        -

płótno -                                                       -

półka -                                                        -

włókno -                                                     -

włóczka -                                                    -

ogół -                                                          -

szczegół -                                                   -płócienne    szczegółowy     próbówka     włóknisty     ogólnie    półeczka

włóczkowa


2\ Przeczytaj wyrazy. Przyjrzyj się im uważnie i podkreśl takie same litery w każdym z nich:

włóczęga            włóczykij          rozwłóczyć (rozciągać)


w ogóle      ogólnik           uogólniony      ogólnie


szczególiki     szczególnie       wyszczególnić     uszczegółowić

3\ Ułóż zdania z wyrazami:

- włóczka   czapka
- szczegół  obrazek
- płótno serwetki
- półka zabawki

4\ Stwórz rodzinę słowa  próba. Odczytaj i przepisz.

Wykonać pająka z wyrazami:    próbuje,  wypróbować,  spróbuj,   próbka,  próbowanie, próbeczka

5\ Znajdź w słowniku i zapisz kilka wyrazów rozpoczynających się od słowa pół.


pół -

pół –

pół –

6\ Uzupełnij zdania:

Na stole leży obrus z   . . . . . .           .
Wczoraj pisaliśmy     . . . . . .      egzamin z matematyki.
Na     . . . . .     leżą  różne zabawki.

7\  Rozszyfruj i uzupełnij wyrazy:
 
                            . . ó . . .               . . ó . . . .         . . . . . . ó .Sprawdź samego\ samą siebie:

1\ Uzupełnij wyrazy w zdaniu:

W ogrodzie rosną zielone o    . . . . .       .( warzywo)

Ania zakłada       r    . . . . .       skarpetki.  (kolor)

J    . . . .      jest  młodszym bratem Eli.  (imię)

Gdy rąbiesz drewno, lecą  w  . . . .       . (kawałki drewna)

Wieczorem  p   . . . . . .  drobny śnieżek.   (inaczej padał)

Marysia jest c   . . . ą    pana Jana.  (dzieckiem płci żeńskiej)

W klasie doszło do k   . . . . .     .   (awantury)

Drzwi zamknięto na ogromną, metalową k . . . . .       .(rodzaj zabezpieczenia)
 
1\ Dokończ zdania czasownikami w czasie teraźniejszym:

Mama (gotować).........................................................................................
Malarze (malować).....................................................................................
Rolnik (hodować).......................................................................................
Dziadek (budować).....................................................................................
Agata (kupować).........................................................................................
Harcerze (maszerować)...............................................................................
Konie (przeskoczyć)...................................................................................

2\ Uzupełnij definicję na podstawie ćw. 1\:
-uje w czasownikach, w czasie teraźniejszym się ......................................

3\ Uzupełnij pary wyrazów:
puch – puszek
zuch –
brzuch –
fartuch –
paluch –
kożuch –
maluch –
grusza –
mucha –
ucho –

4\ Wypisz ze słownika 8 rzeczowników rozpoczynających się od u:

5\ Wypisz ze słownika 5 czasowników rozpoczynających się od u:

6\ Ułóż 6 zdań z 3 wyrazami z cw.4\ oraz 3 z wyrazami z ćw.5\

7\ Wypisz ze słownika 4 imiona żeńskie i 4 męskie z u.

1\ Wstaw u w odpowiednie nazwy zwierząt. W razie wątpliwości zajrzyj do słownika ortograficznego:
ż ....łw       mr ....wka    ż….uraw       str....ś      wiewi....rka      ż....br     k....ra      k....ropatwa   s....seł     wr....bel     m....ł      p....szczyk

2\ Wybierz 4 wyrazy z ćw. 1\ i ułóż z nimi 4 zdania.

3\ Wpisz u w odpowiednie nazwy produktów spożywczych. W razie wątpliwości zajrzyj do słownika:
b....raki    c....kier      b....łka     s....l      gr....szka      og....rek      k....rczak     ros....ł    
pietr....szka     c....kierki      mi....d      ceb....la     tr....skawki       s....charki

4\ Wybierz 6 wyrazów z ćw.3\ i ułóż z nimi 6 zdań.

5\ Wypisz w kolejności alfabetycznej wyrazy z u z ćw. 1/

6\ Wypisz w kolejności alfabetycznej wyrazy z u z ćw. 3\
7\ Ułóż zdanie używając tylko wyrazów rozpoczynających się od u:


1\Zmień formy imion, tak aby każde z nich kończyło się na –uś. Imiona w zmienionej formie zapisz obok:

Franek

Zenek

Maciek

Marek

Marian

Bolesław

Zygmunt

Dariusz

2/ Rozszyfruj i zapisz wyrazy z rozsypanki. Napisz po jednym zdaniu z każdym z tych wyrazów:

o/ pias / pie / tun / kun / ka

3\ Uzupełnij listę wyrazów z zakończeniem -unek. Możesz skorzystać ze słownika:

1/ rat –unek

2/ gat-unek

3/ pak-unek

4/

5/

6/

7/

4\ Przeczytaj podpowiedzi i napisz dwa wyrazy z zakończeniem –unio:

Starszy pan, tata twojego taty - ...........................................

Małe dziecko, dzidziuś - ................................................


5\ Utwórz i zapisz wyrazy. Ułóż cztery zdania z wybranymi wyrazami. Zdania muszą się składać z co najmniej czterech wyrazów każde:

bzd –

kult –

nat –
                                                          -ura
chm-

mat –

braw –

6\ Ułóż zdania z podanymi wyrazami. Do każdego ze zdań możesz dodać także inne, potrzebne Ci wyrazy. Możesz także zmieniać formę podanych wyrazów:

1/  korpus, piechur, szaruga (brzydka pogoda)

2/ przymus, piechur

3/ prymus (najlepszy), globus

4/ piechur, autobus

7/ Dlaczego wyraz  arbuz  nie pasuje do słów: prymus, przymus, autobus, globus, korpus?
Napisz odpowiedź całym zdaniem.

1\ Zamień  i zapisz
wyrazy z ch na słowa pokrewne z sz:
przykład:
słowo podstawowe - groch                                                                                      
słowo pokrewne -      groszek

słowa podstawowe:                                                     słowa pokrewne:                     

proch                                                                            słuch


dach                                                                              strach


puch                                                                              piach


duch                                                                               Stach


Włoch                                                                           zamach


2\ Zamień i zapisz wyrazy z sz na wyrazy z ch:

paszka –

gruszka –

paproszek –

meszek –

ogłuszyć –

posłuszny –

3/ Uzupełnij i zapisz zasady ortograficzne na podstawie polecenia 1/ i 2

Jeśli na końcu wyrazu słyszymy ch\ h zapisujemy .........., poza słowem druh.
ch w słowie podstawowym wymienia się na ............., w słowie ...............................       .


Licytacja Ekologicznych Choinek

Podziękowanie

Galeria zdjęć

Wiadomości